Sme otvorení 24/7, mimo sviatkov a víkendov
Slovensko bez poplatku

Zásady ochrany osobných údajov

Prijímame prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu súkromia a informácií a prípadnej komunikácie alebo operácií v súlade s príslušnou legislatívou. Tento dokument popisuje všetky procesy získavania, zhromažďovania a uchovávania informácií získaných počas transakcií medzi používateľom a lekárňou alebo pri návšteve webovej stránky. Týmto súhlasíte s naším zhromažďovaním, používaním, zdieľaním a zverejňovaním vašich informácií, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti podmienok týchto podmienok ochrany osobných údajov podľa vlastného uváženia a akékoľvek ďalšie používanie aplikácie, služieb alebo platformy po akýchkoľvek dodatkoch Zásad ochrany osobných údajov sa budú považovať za implicitný súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov v ich zmenenej forme. Žiadame vás, aby ste si z času na čas prečítali Zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách a úpravách podmienok.

Spracovanie dát

Spracúvame bežné osobné údaje, predovšetkým meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt a email, bankové spojenie, hodnotu objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednaných produktoch, prijatie platby, doručenie vášho zakúpeného tovaru, poskytnutia zliav pri nákupe a podobne. Máte možnosť vytvorenia vlastného účtu, v ktorom máte k dispozícii prehľad vašich nákupov a aj vaše osobné údaje. Takéto osobné údaje, ku ktorým máte po prihlásení sa do vášho účtu prístup, môžete aktualizovať. V zákazníckom účte sú spracovávané najmä nasledovné osobné údaje:

  • meno
  • priezvisko
  • kontaktné údaje
  • heslo, údaje o realizovaných nákupoch, vrátane názvu lieku, obsahu látky v jednej dávke lieku
  • množstvo objednaného tovaru alebo hodnotu nákupu.

Spracovanie osobných údajov potrebujeme využívať počas nákupného procesu. Napríklad pre zasielanie informácií o potvrdení objednávky, o jej stave, o odoslaní tovaru, prevzatie alebo neprevzatie zásielky, žiadosť o doplňujúce informácie ako aj na archiváciu okrem zákonných dôvodov aj pre účely preukázania splnenia našich povinností a obrany našich práv, uplatňovania našich nárokov. Poskytnuté informácie o svojej kreditnej karte alebo účte pri vykonávaní transakcie elektronického obchodu na našej stránke, poskytneme vaše informácie zúčastneným stranám, aby mohli túto transakciu spracovať. Nie sme zodpovední za to, ako môžu zúčastnení obchodníci tieto informácie použiť. Používame overené platobné brány, ktoré sú zabezpečené šifrovaním.

Ako nášmu zákazníkovi ktorí sa zaregistroval, môžeme prostredníctvom e-mailu zasielať rôzne atraktívne zľavy a ponuky produktov v rámci nášho informačného letáku. Vaša e-mailová adresa nebola prenajatá, predaná ani inak zdieľaná so

žiadnou treťou stranou, aby vám mohla priniesť túto poštu. Ak si neželáte dostávať od nás budúce e-maily, jednoducho kliknite na špeciálny odkaz v e-mailovom liste a váš e-mail bude z budúcich správ vymazaný.

Lekarenjedna.com zhromažďuje niektoré informácie pri používaní funkcií poskytovaných či už na účely čítania informácií alebo na vykonávanie komerčných operácií. Zahŕňa okrem iného čas, miesto a trvanie prístupu, prehliadač a operačný systém použitý na prístup. Tiež zhromažďujeme niektoré informácie o činnostiach vykonávaných na stránke počas návštevy. Toto všetko sa zhromažďujeme preto, aby sme mali jasný prehľad o používaní lekarenjedna.com a ukladajú sa anonymne.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na odkazy na tejto stránke, ktoré odkazujú na iné webové stránky. Kliknutím na tieto odkazy alebo povolením týchto prepojení môžu tretie strany umožniť zhromažďovanie alebo zdieľanie údajov o vás. Tieto webové stránky tretích strán nekontrolujeme a nezodpovedáme za ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Po opustení našej webovej stránky, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. Tieto stránky sa neriadia našimi zásadami ochrany osobných údajov a ak majú používatelia otázky o tom, ako webová lokalita tretej strany používa ich informácie, budú musieť skontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov danej lokality priamo na navštívenej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste postupovali s primeranou obozretnosťou, ako by ste postupovali pri tradičnej návšteve webových stránok, a praktizovali úsudok a bezpečné nakupovanie predtým, ako sa zaviažete k akejkoľvek transakcii alebo výmene informácií, vrátane, preštudovania zásad ochrany osobných údajov webovej stránky alebo aplikácie tretej strany.

Bezpečnosť

Zaviedli sme vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu alebo neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, ich zmene alebo zverejneniu. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom zamestnancom, agentom, dodávateľom a iným tretím stranám. Vaše osobné údaje budú spracovávať len na základe obmedzení a našich pokynov a vzťahuje sa na ne povinnosť mlčanlivosti.

Keď Používatelia zašlú citlivé informácie prostredníctvom webovej stránky, ich informácie sú chránené online aj offline. Kdekoľvek lekarenjedna.com zhromažďuje citlivé informácie, tieto informácie sú šifrované a prenášané k nám bezpečným spôsobom. Používatelia si to môžu overiť vyhľadaním ikony zámku v paneli s adresou a vyhľadaním „https“ na začiatku adresy webovej stránky. Snažíme sa za každých okolností zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré poskytujete na webovej stránke. Firewallom sú povolené iba údaje obsahujúce správnu autorizáciu. Pokusy o prechod cez firewall sú neustále monitorované, či nedochádza k podozrivej aktivite.

Používanie cookies

Na zlepšenie používateľského zážitku používa lekarenjedna.com počas prístupu aj po ňom súbory cookies. Zhromažďujeme IP adresy na účely správy systému a analýzy používania webovej stránky a na oznamovanie súhrnných informácií jej poskytovateľom. Cookie sú úplne neškodné súbory, ktoré používa prakticky každá stránka na internete. Pozostávajú z malých textových súborov, ktoré sú uložené v prehliadači alebo histórii prístupov a okrem iného umožňujú lekarenjedna.com identifikovať používateľa pri jeho ďalšej návšteve, čo vedie k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu používaniu lekarenjedna.com.

Ďalej používame cookies na sledovanie toho, ako a kedy zákazníci používajú webovú stránku. Tiež sa súbory cookie používajú na zistenie, ktoré oblasti sú obľúbené a ktoré menej obľúbené. Na webovej stránke sa vykonáva mnoho vylepšení a aktualizácií na základe údajov zhromaždených pomocou cookies, ako je celkový počet návštevníkov a zobrazených stránok. Tieto informácie sa dajú najjednoduchšie sledovať pomocou týchto súborov. Máte možnosť nastaviť si svoj webový prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie alebo aby vás upozornil, keď sa súbory cookie odosielajú.

Informácie o platobnom procese

Pri vytváraní objednávky na stránke pokladne je používateľ povinný poskytnúť určité finančné informácie potrebné na dokončenie nákupu a údaje týkajúce sa spôsobu platby. Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo územia Európy.

Používanie súborov Cookies

Určité anonymné údaje potrebné pre analytické účely sú získavané vo forme šifier, ktoré sú ukladané do vášho zariadenia. Tieto šifry môžu byť spracúvané v analytickom nástroji Google Analytics. Google Analytics je nástroj prevádzkovaný spoločnosťou Google, ktorá môže zasielať tieto údaje do USA. Viac informácií ku cookies nájdete v tomto dokumente. Tieto informácie nie sú priradené ku konkrétnej osobe a sú to agregované anonymné dáta. Na túto možnosť ste výslovne vopred upozornený pred udelením vášho súhlasu s ukladaním analytických cookies. Udelený súhlas s ukladaním cookies môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás spôsobom uvedeným vyššie alebo môžete vo svojom webovom prehliadači vypnúť či zakázať používanie cookies.

Ochranné známky

Všetky značky liekov, dizajny a logá sú registrované ochranné známky a patenty tretích strán. Lekarenjedna.com nie je vlastníkom farmaceutických značiek. Obrázky, logá, text, obsah a spôsob prezentácie produktov podliehajú autorským právam. Povolenie na používanie dokumentov doručených z tejto stránky alebo servera a súvisiacej grafiky je obmedzené. Naše meno alebo akákoľvek ochranná známka alebo logo zobrazené na webovej stránke sa nesmie použiť v reklame alebo publikácie týkajúcej sa distribúcie týchto informácií bez osobitného alebo písomného predchádzajúceho súhlasu od nás alebo od vlastníka. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Nezodpovedáme za typografické, technické alebo popisné chyby tu uvedených produktov.

Váš košík
Váš košík je prázdny

Vráťte sa do obchodu a vyberte si produkt prosím

Vráťte sa do obchodu
Prihlásiť sa
Pole je prázdne
Pole je prázdne
Zabudli ste heslo?
Zadajte svoj e-mail nižšie, dostanete e-mail s pokynmi, ako obnoviť heslo.
Pole je prázdne
Zabudli ste heslo?
Skontrolujte prosím svoj e-mail o niekoľko minút, aby ste dostali svoje phihlasovacie údaje. support@eu-sup24x7.com
Prihlásiť sa